Управляем контакт Broadlink Contros SP3S, WiFi (6280039)

Broadlink Contros SP3S   Популярността на системите за сградна автоматизация направи възможно навлизането на все повече продукти, насочени към обикновения потребител и в частност – автоматизацията на дома. Покачващата се консумация на енергия и нейната висока цена е сериозно предизвикателство, което обаче се посреща особено ефикасно от новите smart home разработки. Тяхната цел е да…