Smart Home: Предложения за интелигентен дом

Предложения за интелигентен дом Развитието на смарт технологиите позволи значителен растеж в сегмента на достъпните системи за оптимизация на дома. До неотдавна концепциите, базирани на IoT бяха „запазена марка“ главно за специализираните системи за промишлена и сградна автоматизация, но в последното десетилетие пазарът буквално е залят с качествени и достъпни решения, насочени към обикновения потребител.…

Smart Home Selection

Smart Home – модерната концепция за автоматизация на дома Развитието в областта на автоматизацията на дома, в комбинация с тенденциите, вдъхновени от „интернет на нещата“ (IOT – Internet of Things) даде на света концепцията за Умният дом (Smart Home). Идеята да се обединят всички устройства и системи в една хомогенна, високотехнологична платформа не е нова,…